Nobelprisvinderne totusind og…?

Photo, Billboard cm 300×400, 2003.

Nobelprisvinderne totusind og…? (The Nobel Prize Winners Two Thousand and…?) is a visualisation of future female authorities and of one year seeing the Nobel Prize awarded only to women.

For the billboard exhibition www.women2003.dk. Placed at Vesterport Station, Copenhagen.

Billboard, vist på Vesterport Station, København V

Nobelprisvinderne totusind og… ?
Værket er en billedliggørelse af tanken om en fremtidig årgang af lutter kvindelige nobelpristagere. Det er en æstetisk og politisk kommentar til den træghed der fortsat hersker i den vestlige, demokratiske og liberale kultur, hvor der stadivæk er uvilje mod at opfatte kvinder som kompetente autoriteter på lige fod med mænd. Det er ligeledes en kommentar til den vestlige kulturs uniformering af den videnskabelige verden på tværs af kulturelle skel og til konventionerne for akademisk korrekt bevisførelse. Kvinderne på billedet er klædt i farverigt tøj og referere på kryds og tværs til forskellige kulture. Konferencebordet er et rødmalet, organisk formet bord. Billedets subjektive og ekspressive æstetik, hvor kvinderne både er autoriteter og subjekter er en vigtig modsætning til det gængse mediebillede af kvinder som begærsobjekter og af autoriteter som uniformerede bærere af en objektiv sandhed. Der er ikke bare tale om farver og former som dekoration, men som et redskab til at insisterer på et personligt engagement og en klar holdning. Bordet er en gennemgående platform i flere af mine værker. Det er en metafor for det at mødes om noget og for samtale i bred forstand. Det fungerer til stadighed som samlingspunkt for forskellige udsagn, interesser og kunstværker.

Medvirkende:
Fra venstre: Siham Hussein Alwan, Jeanette Ehlers, Nastja Marie Arcel, Lise Loft, Louise Dahl og Lis Allentoft.
Fotograf: Erik Molberg Hansen.
Scan og repro: Werkstette
Grafik: e-types
Styling, hår og make up: Trine Kjær Christensen og Benny Drøscher
Tak til: Mette Kobow, Ellen Nyman, Birgitte Kirkhoff Olsen, Hans Kristian Rømer Westh, Julie Rømer Westh, Troels Ågaard mf.